Langs jernbaen te Eggjamaen på Holmen

Før kjøpte de fleste eggene sine hos "Eggjamaen på Holmen". Nå har eggene flyttet inn i butikkene, Eggjamaen er vekke, garden hans er vekke, nye hus er satt opp og økonomisk gevinst er viktigst. Men ungene kjenner til historiene om Eggjamaen, om hundene hans med den fine pelsen, alt de fikk til mat var egg. Borte ved Holmen er det noen lekestativ, her fikk ungene kjørt seg.
Det er vår, uten vind, og mangt og meget som ikke burde vært i Hølen ble observert. 
Tilbaketuren gikk langs jernbanen. 
Vi studerte gamle fester, og fant ut at de ville bli vanskelige å skru opp igjen. 
Som vanlig, stokkand, toppand og svane. 
Fuglene var mette, og Torger rørte i smulene. Han mente fuglene ville like maten bedre da. 
Så gikk turen til farmor og klatring i plommetre. 
Ikke alle har ei farmor med bekk igjennom hagen, som det også er fisk i. 
farmor har vært i Spania, altså snop. 
Siste gang mor var i et tre var nok på 60-tallet, men løpet er aldri kjørt. 
Vi brant litt i hagen. Slikt er ikke lov mer, men det lukter godt og var vanlig før, så da gjør vi som vi vil. 
Ei økt med fotball på skikkelig gras, ikke dette kunstgrastullet alle spiller på i dag. 
Torger legger an skuddfoten. 













Kommentarer