Vikinger på jernaldergården

Søndagen ble tilbrakt på Jernaldergården på Ullandhaug. Her fikk vi se hvordan forfedrene våre ordnet opp. Ull i mange farger. Vikingene hadde mange ulike måter å farge ullet på. 
Hesten som trekkmiddel, kjerra var nok av nyere dato.Martin i slåsspositur. Vi fikk en halvtimes show med slåssing, og til tross for meget surt vær var,et vikingshowet. Hesteskohiving er en gammel hobby, vinneren ble noe overraskende mor. 

Kommentarer