Tjufiske i Flassabekken

Å lyse fisk, tjufiske, er en tradisjon som må holdes i hevd. Vi prøvde oss i Flassabekken, med magert utbytte. Torger med perfekte kamoklær på den gamle skydebanen. Pissing.Veldig lite reir. Tatt med i sekken for artsbestemmelse hos faffar. Vi er i gang med lysinga...Står det en der nede?
Vi prøver på nytt. En av guttene i Flassavatnet. Torger kler på seg etter nok en dopause. Dagens undring. Hva er dette?Torger med feltstudier. Fiskutbyttet? Null. 


For mye vatn i bekken, så ingen fisk. 

Kommentarer