Åpning av Næseskogen

Næseskogen skulle åpnes som turløype, og friluftslivets år skulle avsluttes. Da var vi på plass.Tre legender. 
Taler fra sjefene. 
Brukryssing. 
Martin har gjemt seg. 
Torger og skogen. 


Noen gode timer i skogen. Guttene gikk godt i løypene. Kommentarer