Geografi og Synne i Dirdal

Far er midt i eksamen i geografi, stormen Synne herjet: Da må en jo ut for å se på begge deler. Guttene ved marin grense. I denne skråningen gikk havet før, de befinner seg altså i strandkanten. Grensen går omlag 4 km inn i dalen i Dirdal. To marine karer. 
Bak raser elva, mens haugen med tre er en drumlin. Det er avsetninger fra breen da den var i ferd med å dø. 
Så reiste vi ned der elva renner ut. Strømmen var sterk, og bak der kom et helt tre flytende. 
Denne fanget Martin selv med hendene. Eller om en skal være ærlig så lå krabben død i fjøra. 


Ungene var ikke veldig begeistret for det geografifaglige, men de likte som vanlig å være på tur. 
Etterpå reiste vi hjem til disse to. 

Kommentarer