Juletrehogst på Lomeland

Vi reiste til Lomeland for å hogge vårt eget julatre. Til tross for et rusche ver, var det en flott tur. En tradisjon er skapt. Flott grillbu hvor en kan nyte medbrakt. Utenfor var det pepperkaker, saft og kaffi. 
I skogen kunne ungene svinge seg. 
Tarzan.
Store-Tarzan. 
Martin i ekstase. 
Min gjeng. 
Så var det inn i rorbua. Her var det fyr i ogen og vanvittig flott og spennende. 
Kongeørn skutt på 50-tallet. 
Kattugle. 
Tårnfalk, med mer. 
Fantastisk. 
Utenfor var det strand. Trolig et eldorado på sommeren. 
En legende. 300 kroner treet. Hogg selv. Veldig billig når i tillegg tenker på alt en fikk ekstra. Pluss flott service og trivelig prat med vertskapet (Tor Idland). 


Kommentarer