Kaldt, klart og fint

Det er ikke så ofte isen ligger på Ålgård, så da må en smi. Men det var minus 10-12, i meste laget for en liten baby. Men det gikk vel bra. 


Brygga duger som benk.
Guttene gjør seg klar. 

Solen var der ei stund før den forsvant bak syningom. 
Torger har pølsepause.
Martin har funnet en god plass. 

Vi sjekket Aurora ofte. 
Eric Haidn. 
Koss. 
Sonja Henie til venstre. 
Haidn danser. 
Haidn og Tom Erik Oxholm. 
Blåtimen. 

Kommentarer