Nødløsning

Egentlig skulle vi til Brekkå, men mor fant ut at det ble for sent, og da ble det slik. Men en vandringstur i nærområdet duger det og. To gauper er fanget i dyregrava. 
Viktig med drikke fra bekken.
Inn i skogen. 
Torger i kul stilling.
Blir Underdog døpt?

Ikke den mest krevende turen, men vi koste oss. 

Kommentarer