Innlegg

Bortelid skisenter

Mye snø, litt ski og nesten geocaching

I alpintbakken

Rundt Bjørnen

Nabotur til Røyslandsåsen

Geocaching ved Melsvatnet