Mølen - ei perle!

Det er ikke mange plasser som er så fascinerende som Mølen. Natur, kultur, geografi, geologi - og mye annet. En flott haustdag.J-man. Mannsterkt.Turjentå. Voksen kar. Spring i hver sin retning!Oppstilling på vikinggrav. Romantikk. Utsikt. Blandingsbergart?Torger likte seg nede ved sjøen. Ser du folkå?

Martin undercover. 

Torger studerer stein. Basalt. De andre i treet - Teddy oppå treet. 

Martin.


Framtidig treklatrer. 

Kommentarer