Fullføring ev Kringlelirunden - nesten

Vi skulle fullføre cachene i kringleliå. Det klarte vi nesten, den siste fant vi ikke, til stor irritasjon. Men det ble en flott tur.
Elva måtte krysses. 
På jakt etter den første cachen. Torger finner cachen, farfar på bærtur. Nok en funnet. Martin fant en til. Så om uveret. farfar kler Martin. Torger gjør et eller annet. Torger med en figur. Rusjever. Røvere.
Varierte terreng. Denne har vi funnet før, men måtte sjekke den på nytt. Plantefelt?Vi så ikke noen. Så hjem, hvor farmor kom på besøk for å beundre den nye veggen. 

Kommentarer